Consultancy

Wij kunnen u adviseren over de volgende onderwerpen. Staat er iets niet tussen?
Neem gerust contact met ons op, dan werken wij samen tot een passende oplossing.

Security

Risico analyse
Risicoanalyse is onderdeel van risicomanagement. Het uitvoeren van Risicoanalyse heeft als doel inzichtelijk te maken welke dreigingen relevant zijn voor de bedrijfsprocessen en welke risico's hiermee gepaard gaan. ... Een hulpmiddel om hierbij tot goed onderbouwde beslissingen te komen is de Risicoanalyse. Vaak is dit de eerste stap die we maken in een veiligheidsadvies.

Preventieve Observaties
Observeren of schaduwen van een persoon of een bepaalde locatie met behulp van foto- en videoapparatuur is een uitstekende manier om iemands activiteiten vast te leggen en eventuele bedrijfsfraude vast te stellen. Door training, ervaring en gebruikte middelen is het voor ons mogelijk iemands gedragingen ongezien voor u in kaart te brengen en duidelijk aan u te rapporteren.

Family Protection Dog
Niet alleen uw persoonlijke Bodyguard die nooit van uw zijde wijkt maar ook uw meest betrouwbare vriend die altijd waakzaam is. Wij trainen u en uw hond zodat deze een onderdeel van de familie wordt. Bovendien blijven wij U begeleiden om de samenwerking met uw Family Protection Dog te blijven optimaliseren.
MDS zoekt voor U de beste betrouwbare vriend die bij U past.

Evenementen (voetbal, muziekfestivals, beurzen en congressen)
Voor elk evenement dat u wilt organiseren kunnen wij als uw sparringpartner fungeren en U adviseren en begeleiden door het gehele proces van vergunningaanvraag, risicoanalyse, veiligheidsplannen en trainingen voor uw personeel. Dus van A t/m Z nemen wij uw zorgen uit handen zodat U zich kunt focussen op uw corebusiness, het houden van het totaal overzicht, aansturen van het management, onderhouden van zakelijke contacten en vooral genieten van uw eigen evenement.

Veiligheids- en Beveiligingsplannen
Een Veiligheidsplan is een document waarmee de organisator informatie geeft over de veiligheid van zijn evenement en zijn (voorgenomen) maatregelen. ... Allereerst dwingt het opstellen van een Veiligheidsplan de organisator om na te denken over de veiligheid van zijn evenement en de te nemen maatregelen. Dit plan wordt gebruikt voor een vergunning aanvraag. Een Beveiligingsplan is een plan waarbij alle maatregelen aangaande beveiliging rondom uw evenement uitgewerkt zijn. Dit Beveiligingsplan is een onderdeel van het Veiligheidsplan.
MDS is uw betrouwbare partner om u te begeleiden door dit gehele proces van papierwerk.

Hoog Risico Security
Dit zijn zware trainingen waarbij u en uw personeel vaardigheden leren voor politie/militaire operaties met een hoog risico, in een SWAT-team te opereren, rellen onder controle te krijgen, veiligheidsbewustzijn en Anti Terreur trainingen. Afhankelijk van uw behoeften kunnen wij samen met U een op maat gemaakte training verzorgen maar ook kunnen wij uw personeel trainen tot volwaardige instructeurs op elk gewenst risico gebied en niveau.

Close Protection
Persoonsbeveiliging is een dienst die wordt aangeboden om personen veilig te houden en te ontzorgen wanneer zij bijvoorbeeld; bedreigd worden, zeer vermogend zijn of een bepaalde maatschappelijke status hebben. Voor U is het belangrijk dat wij er voor zorgen dat de beste Persoonsbeveiliger aan U gekoppeld wordt waar U het meeste vertrouwen in heeft. Ook hier zorgen wij dat alles op uw wensen wordt afgestemd.

Security Driving
Security Driving is voor Close Protection Officers en professionele chauffeurs die hun rijvaardigheden willen verbeteren. MDS adviseert U in situaties waar U een chauffeur met deze kwaliteiten nodig heeft.

Travel Safety & Security
Travel Safety & Security zorgt voor uw veiligheid tijdens uw reizen. , wij verzorgen hiervoor een training die ervoor kan zorgen dat je zekerder op reis gaat met de kennis en vaardigheden om risico’s zoveel mogelijk te beperken. Ook kunnen wij begeleiders met U meesturen om U tijdens uw reizen te ondersteunen en te beschermen.

Capaciteitsberekening
Het berekenen van de maximale capaciteit is van belang voor veiligheid, ontruiming en de winstgevendheid van uw evenement. Rond de verstrekking van locatie- en evenementvergunningen speelt de maximaal veilige capaciteit een grote rol. De capaciteit is essentieel voor de haalbaarheid van ontruimingsplannen én de positieve beleving van bezoekers.

Mobiliteitsanalyse
Mobiliteit is een onmisbaar onderdeel van de Crowd Managementplanning. Goede planning van verkeersstromen en -maatregelen is, in combinatie met effectieve communicatie en goede uitvoering, essentieel voor de kwaliteit van mobiliteit.Stremming van verkeer door uitval, gebrekkige infrastructuur of planning en slechte communicatie aangaande vervoersmogelijkheden resulteren en mogelijkerwijs in problemen of incidenten.

Evacuatieplannen
Evacuatie of ontruiming is het wegtrekken of verplaatsen van meestal groepen personen van een gevaarlijke of omstreden plaats naar een veiligere plaats vanwege dreiging of het plaatsvinden van een gevaarlijke gebeurtenis of andere dringende omstandigheid. Evacuatie kan vrijwillig of gedwongen gebeuren. Indien er een evacuatie plaats vind dan gebeurt dat volgens een Evacuatieplan welke opgesteld wordt na een grondige risicoanalyse en de mogelijke gevolgen van de risico’s.

Crowdmanagement en Crowdcontrol
Crowd management is het systematisch analyseren en door gerichte maatregelen reduceren van de risico’s die ontstaan wanneer zich groepen mensen ergens verzamelen. Tot Crowd Management behoort ook het managen of beheersen van de mensenmenigte en het signaleren van ongewenste situaties of gedrag en het actief ingrijpen voordat de zaak escaleert (Crowd Control of zelfs Riot Control).

Predictive profiling/Spotten
Predictive Profiling is een methode om dreigingen te beoordelen, ontwikkeld om de potentie van crimineel cq terroristische werkwijze te kunnen voorspellen en te classificeren. Dit is gebaseerd op afwijkend gedrag herkennen en hier informatie uit halen. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de situatie ter plaatse, wat is normaal op die locatie? Met al deze informatie ben je in staat om te beoordelen of je wel of niet moet handelen uit veiligheidsoverwegingen.


Onderzoek

Ontvoering
Ontvoering, kidnapping of kidnap is het, tegen iemands zin, wederrechtelijk verplaatsen van een persoon. De term wordt in het algemeen gebruikt wanneer de ontvoerder iemand onttrekt aan zijn vertrouwde milieu en wegvoert naar een onbekende plaats.
Onze specialisten hebben veel ervaring in het terug halen of terug vinden van ontvoerde personen wereldwijd.

Overspel
Verdenkt u uw partner van overspel of vreemdgaan? Zekerheid is wel zo prettig!
In een relatie is er niets zo erg als (verdenking van) vreemdgaan. Bent u bang dat uw partner vreemdgaat? Leeft u constant in onzekerheid? Onze detectives bieden u zekerheid door middel van bewijs. Ook wanneer blijkt dat uw vermoeden onterecht was biedt dat een stuk zekerheid.

Bedrijfsfraude & Integriteit
Bij een vermoeden van niet-integer gedrag binnen uw organisatie, wilt u dit onderzocht hebben en verdere (imago)schade voorkomen. Het is van groot belang dat u een signaal afgeeft dat u niet-integer handelen niet accepteert. U heeft behoefte aan een onafhankelijk, objectief en bovenal discreet onderzoek om de feiten boven tafel te krijgen en de juiste maatregelen te treffen. Onze werkwijze zorgt voor een stevige basis om intern en/of extern maatregelen te nemen, met aandacht voor de continuïteit, het imago en de integriteit van uw organisatie.

Opsporen van mensen, goederen en geld
Door ons internationaal netwerk aan specialisten zijn wij in staat om zaken en personen op te sporen in binnen- en buitenland.

Red-teaming
Red Teaming is de praktijk van het analyseren van zwakke plekken en kwetsbaarheden in (hoog-risico) organisaties vanuit het perspectief van de opponent. Red Teaming geeft inzicht in de werkwijze van de tegenstander en in het beveiligingsniveau van uw organisatie. Dit inzicht kunt u op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau gebruiken om beleidsbeslissingen aan te scherpen en de veiligheid binnen de organisatie te vergroten. Kruip in de huid van de opponent, toon kwetsbaarheden aan en verbeter uw security!

Heeft u interesse?

Indien u meer informatie wilt of interesse heeft in één van onze diensten. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen Meer informatie