Let op: Wij geven géén individuele trainingen,
alleen groepstrainingen van minimaal 10 personen!

Security training

Veiligheidsbewustwording
Bewust worden van risico situaties, het herkennen van deze situaties en er op kunnen anticiperen of reageren.

Predictive Profiler/Spotter
Afwijkend gedrag leren herkennen en d.m.v. Security Questioning de juiste vragen stellen om in te kunnen schatten of de persoon cq situatie verdacht is en hoe hier mee om te gaan.

Privédetective Observatie (Obso 1 en Obso 2)
Tijdens deze cursussen leer je om onopvallend in diverse situaties en omstandigheden te observeren om informatie te verkrijgen.

Directie chauffeur

CCV-D1
Vlot, veilig en comfortabel leren rijden onder tijdsdruk, in druk verkeer via de juiste weg.
Hierbij rekening houdend met risicovolle situaties en discreet omgaan met de klant.

CCV-D2
Dit is de vervolgopleiding van CCV-D1. Hier leer je nog beter te rijden en rekening houden met risicovolle situaties. Deze opleiding staat wereldwijd hoog genoteerd als één van de betere specialistische rijopleidingen.

Travel Safety & Security
Een Travel Safety & Security training kan ervoor zorgen dat je zekerder op reis gaat met de kennis en vaardigheden om risico’s zoveel mogelijk te beperken. Deze training wordt op maat aangeboden omdat deze training afhankelijk is van het land waar je naar toe gaat en de duur van de reis.

Close Protection Officer (CPO)
Persoonsbeveiliging is een dienst die wordt aangeboden om personen veilig te houden en te ontzorgen wanneer zij bijvoorbeeld; bedreigd worden, zeer vermogend zijn of een bepaalde maatschappelijke status hebben. Tijdens deze training leer je diverse vaardigheden welke jou in staat stellen om als CPO internationaal aan het werk te gaan.

Covert Close Protection
Preventieve Observaties worden onopvallend uitgevoerd om zodoende de opdrachtgever, de familie en de omgeving in de gaten te houden om risicovolle situaties te onderkennen en daar maatregel op te nemen.

Event Security Officer (ESO)
Weten hoe een massa mensen zich beweegt en zien wat de risico’s zijn. Overzicht houden in verschillende situaties, verbaal sterk zijn, gastvrij en daadkrachtig optreden. Door jouw inzet bij de toegangscontrole, in het interventieteam, backstage, tijdens de controle van veiligheidsvoorschriften maak jij publieksstromen optimaal beheersbaar. Je draagt zorg voor een optimaal veiligheidsgevoel van bezoekers en medewerkers en bezorgt de bezoeker een onvergetelijke beleving.

Crowd Management
Crowd management is het systematisch analyseren en door gerichte maatregelen reduceren van de risico’s die ontstaan wanneer zich groepen mensen ergens verzamelen. Tot crowd management behoort ook het managen of beheersen van de mensenmenigte en het signaleren van ongewenste situaties of gedrag en het actief ingrijpen voordat de zaak escaleert (crowd control of zelfs riot control).

Voetbalsteward
Is het eerste contact met de supporters. Controleert de toegang en let verder op de veiligheid tijdens de wedstrijd. Helpt mensen bij vragen maar lost ook problemen op. Werkt nauw samen met Security en de Politie.

Media Training
Een mediatraining is een cursus gericht op het verbeteren van iemands optreden in de pers en de media. Hierbij wordt zowel gewerkt aan de inhoud als aan de vorm van de communicatie.

Zelfverdediging
Zelfverdediging is een handeling waarbij individuen hun lijf of eer kunnen beschermen tegen dreigingen. Er zijn verschillende vormen van zelfverdediging, waaronder fysieke en verbale zelfverdediging.

Heeft u interesse?

Indien u meer informatie wilt of interesse heeft in één van onze diensten. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen Meer informatie